Visar alla 2 resultat

Anal inkontinens innebär en nedsatt förmåga eller en oförmåga att kontrollera sin tarmfunktion avseende gas och/eller avföring. Det kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara brådskande trängningar, urge, med eller utan läckage. Det kan även vara läckage utan förvarning, passivt. Analinkontinens är ett symtom och inte en sjukdom. Ofta finns det mer än en orsak till analinkontinens.